Logo Burenproblemen

Hoe te handelen bij grensgeschillen met de buren?

grensgeschil

Wat doe je als er een grensgeschil dreigt te ontstaan met de buren? Hoe kun je dan het beste handelen? Hieronder heb ik lijst gemaakt hoe je dit het beste kunt aanpakken. Het is een zogenaamd ‘best practice’-lijst, ontwikkeld in de ruim 24 jaar dat ik advocaat in burenproblemen ben. Uiteraard is het geen garantie […]

Bezit

CRITERIA BEZIT Om een beroep te kunnen doen op zowel bevrijdende als verkrijgende verjaring is een voorwaarde dat er gedurende een bepaalde termijn (respectievelijk 20 en 10 jaar bij onroerende zaken/registergoederen, zoals grond en zakelijke rechten), voldaan is aan de zogenaamde bezitseis. Volgens artikel 3:307 bestaan er bezit en houderschap. Bezit is het houden van […]

Verkrijgende verjaring

Burenproblemen mr. Just Hamming

Er bestaan diverse vormen van verjaring.  Dit zijn: de verkrijgende verjaring de bevrijdende verjaring. Het grote verschil tussen beide verjaringsvormen is dat voor verkrijgende verjaringen bij onroerende zaken/registergoederen er een termijn van 10 jaar geldt en dat men te goeder trouw moet zijn om zich op verkrijgende verjaring te beroepen. Bij bevrijdende verjaring is de […]

Bevrijdende verjaring

Verjaring

VERSCHIL BEVRIJDENDE EN VERKRIJGENDE VERJARING Het verschil tussen bevrijdende en verkrijgende verjaring is dat men voor een beroep op bevrijdende verjaring niet te goeder trouw hoeft te zijn. De termijn van bezit (een eis voor beide verjaringsvormen) die dan geldt is dan echter 20 in in plaats van 10 jaar (bij onroerende zaken/registergoederen). KWADER TROUW? […]

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?