Logo Burenproblemen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bezwaar tegen bouwplannen

Wat te doen als uw buren bouwplannen hebben waar u het mee oneens bent? Of u bent juist de bouwer en de buren ageren tegen uw plannen?

Hoe zit het en wat kunt u doen?

U dient zich allereerst te realiseren dat er twee benaderingen zijn, die separaat, maar ook tegelijk gevolgd kunnen worden.

DE bestuursrechtelijke benadering

Vaak is voor het bouwen van een bouwwerk een omgevingsvergunning nodig. Tegen die vergunning kan bezwaar gemaakt worden bij het college van B&W. Daarvoor geldt een termijn van 6 weken na vergunningverlening. Wordt een bezwaar daarna ingediend, dan wordt dat bezwaar niet ontvankelijk verklaard. Lees er hier meer over.
 
 

 

DE civiel-rechtelijke benadering

Maar dat de bouwer een definitieve omgevingsvergunning heeft verkregen, wil nog niet zeggen, dat deze ook zomaar gebruikt mag worden.
 
Er kan namelijk strijd zijn met diverse burenrechtelijke bepalingen, zoals het verbod om ramen, deuren of muuropeningen die binnen 2 meter van de grenslijn aanwezig zijn te mogen hebben.
 
Ook kan het bouwen van een bouwwerk onrechtmatige overlast opleveren voor de buren, als er sprake is van een aanzienlijke beperking van de lichtinval.  Lees daar hier meer over. Om een bouwplan te realiseren is er soms toegang over het buurperceel nodig. Dat kan het zogenaamde ladder- of steigerrecht bewerkstellingen.
Ladderrecht

Beroep en hoger beroep

bij de bestuursrechter

Wanneer uw bezwaren ongegrond worden verklaard, is beroep mogelijk. Dat doet u bij de bestuurskamer van de rechtbank, binnen 6 weken na verwerping van uw bezwaar. Indien ook de bestuurskamer van de rechtbank uw beroep verwerpt, dan kunt u nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Schorsing van de vergunning middels een voorlopige voorziening

Zodra de vergunning, ondanks bedenkingen, toch aan de buurman is verleend is, mag hij daar in principe gebruik van maken, ook al is de vergunning nog niet definitief.

Om dit te voorkomen kunt u bij de voorzieningenrechter schorsing aanvragen van de omgevingsvergunning. Dat kan echter alleen, als er een bezwaar of beroep is ingediend (connexiteitsvereiste).

Houtskeletbouw garage

Ondanks vergunning toch een verbod of

afbraak vragen bij civiele rechter

Het enkele feit dat een vergunning ondanks bezwaar (of zelfs bij het achterwege laten van bezwaar) verleend is, betekent echter niet dat u geen kans meer heeft om de bouwplannen te verhinderen.

Het enkele feit dat er aan de buurman of aan u een definitieve omgevingsvergunning is verleend, betekent absoluut niet dat er niet onrechtmatig gehandeld kan worden door de buurman c.q. u als u gebruik gaat maken van de vergunning. Kortom, dat is geen vrijbrief.

Het is vaste rechtspraak dat wanneer uw buurman gebruik maakt van een omgevingsvergunning, dit toch onrechtmatig jegens u kan zijn.

Lees daar hier meer over.

Het is vaste rechtspraak dat wanneer uw buurman gebruik maakt van een omgevingsvergunning, dit toch onrechtmatig jegens u kan zijn.

  • Daar kan sprake van zijn als:
    uw eigendomsrechten worden geschonden (zie de kwestie van de grensoverschrijdende bouwwerken);
  • er sprake is van onrechtmatige overlast;

Ook als u meent dat de buurman een raam, deur of balkon binnen een verboden afstand van de erfgrens wil realiseren, dan heeft u de mogelijkheid om naar de civiele of burgerlijke rechter te stappen. In spoedeisende gevallen kunt u een verbod op de bouwactiviteiten proberen te krijgen door middel van een kort geding.

Ook kunt u een gebod tot afbraak vragen. Als dat (al) te laat is of u vermoedt dat de rechter die beslissing in kort geding niet zal durven nemen, dan kunt u ook een bodemprocedure opstarten.

Benieuwd wat ik voor u kan doen?

Actueel

blog

Bouwen op de erfgrens
Erfdienstbaarheid

Bouwen op erfgrens

Bouwen op erfgrens – Bij het plannen van een bouwproject, zoals het bouwen van een schuur, aanbouw of uitbouw, kan het voorkomen dat je op

Lees verder »
Bezwaar tegen bouwplannen
Burenproblemen

Wijziging opstalrecht

WIJZIGING DOOR DE RECHTER Ingevolge artikel 5:97 lid 1 BW jo artikel 5:104 lid 2 BW kan de rechter op vordering van zowel de grondeigenaar

Lees verder »

Praat met just

maak direct een afspraak

Contact Form

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?