Logo Burenproblemen
Search
Close this search box.

Vernietigbare besluiten van de Vergadering van Eigenaren.

Burenproblemen mr. Just Hamming

Nietige besluiten van de Vergadering van Eigenaars zijn ongeldig. Maar er zijn ook vernietigbare besluiten. Wat is het verschil?

VERSCHIL NIETIGE EN VERNIETIGBARE BESLUITEN VVE

Kort gezegd is een besluit nietig, wanneer het in strijd is met een dwingende wetsbepaling, waaronder de akte van splitsing. Een vernietigbaar besluit is bijvoorbeeld strijdig met in de akte van splitsing bepaalde wijze over hoe besluiten genomen moeten worden, bijvoorbeeld een besluit dat niet met de vereiste meerderheid is genomen of de wijze waarop de Vergadering van Eigenaren moet worden uitgeroepen. Vooral formele vereisten dus.

VERNIETIGBAAR WEGENS STRIJD MET REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID

Maar een andere categorie vernietigbare besluiten zijn besluiten die in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Dat kan dus een hele categorie zijn. Maar de Vergadering van Eigenaars heeft een grote mate van vrijheid, die met inachtneming van die vrijheid wordt getoetst door de kantonrechter. Als een Vergadering van Eigenaars op goede gronden het besluit in alle redelijkheid heeft kunnen nemen, alle belangen meegewogen hebbende, dan laat de kantonrechter zo’n besluit in stand.

TERMIJN VOOR VERZOEK TOT VERNIETIGING DOOR KANTONRECHTER

Om niet aan een vernietigbaar besluit gebonden te worden als appartementseigenaar, moet een appartementseigenaar binnen maand nadat hij kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen van het besluit, daartegen een verzoekschrift tot vernietiging instellen bij de kantonrechter. Dat kan de appartementseigenaar gewoon zelf, daar is geen verplichte advocatenbijstand voor vereist. De kantonrechter kan het besluit van de Vergadering van Eigenaars wel schorsen gedurende de procedure.

WANNEER GING DE TERMIJN FEITELIJK LOPEN?

Uiteraard kan er discussie ontstaan over op welk moment de appartementseigenaar van het besluit kennis had kunnen nemen. Veiligheidshalve is het verstandig dat dus binnen een maand na het nemen van het besluit door de Vergadering van Eigenaars te doen, maar het kan natuurlijk heel goed zijn dat er een besluit genomen is, terwijl dat niet geagendeerd was. Dan doet de protesterende appartementseigenaar er goed aan om in zijn verzoekschrift aan te geven, waarom hij er niet eerder kennis van had kunnen nemen.

TE LAAT? NIET-ONTVANKELIJK

Is de appartementseigenaar daarmee echter te laat, dan is zijn verzoek tot vernietiging niet-ontvankelijk en is hij dus ondanks zijn (te late protest) aan het besluit gebonden. Een eigenaar die zijn appartementsrecht net vers verworven heeft, doet er derhalve goed aan op op te letten of er geen besluiten zijn genomen die vernietigbaar zijn, omdat hij maar een maand, nadat hij daarvan kennis had kunnen nemen (of heeft genomen) daar nog tegen kan ageren.

Recente berichten
Volg ons op Social Media
Meer weten over wat uw burenrecht is? Bel met Just!‚Äč

Praat met just

maak direct een afspraak

Contact Form

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?