Verjaring bij burenrecht

Er bestaan diverse vormen van verjaring. Dit artikel beperkt zich echter tot de verjaring die voor het burenrecht van toepassing is. Dit zijn:

 

Door deze vormen van verjaring kunnen eigendomsrecht en/of zakelijke rechten worden verkregen, maar juist ook verloren gaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om erfdienstbaarheden.

Verschil in termijn

De bevrijdende verjaring en de verkrijgende verjaring hebben overeenkomsten, maar ook belangrijke verschillen. De verschillen zijn dat bij verkrijgende verjaring een verjaringstermijn van 10 jaar moet worden volgemaakt, terwijl er sprake moet zijn van ‘bezit te goeder trouw’.

Bij bevrijdende verjaring is de termijn daarentegen 20 jaar en mag de bezitter te kwader trouw zijn.

De Hoge Raad heeft echter op 24 februari 2017 een belangrijk arrest (ECLI:NL:HR:2017:309) gewezen, waardoor de verjaringstermijn bij bevrijdende verjaring in sommige gevallen in de praktijk 25 of zelfs 40 jaar is geworden.

Vereisten voor verjaring: bezit

De overeenkomst is dat er sprake moet zijn van ‘bezit‘. Dit 5-letterige woord lijkt op het eerste gezicht een simpele betekenis te hebben, maar levert in de praktijk vaak discussies op.

In dit artikel leg ik uit hoe er tegen bezit aangekeken wordt. Belangrijk is op te merken dat er bij percelen sneller sprake is van het voldoen aan de bezitseis, dan bij bezit van zakelijke rechten, zoals erfdienstbaarheden, opstal– of erfpacht. Dit omdat men slechts te goeder trouw kan zijn bij zakelijke rechten, als er iets mis is gegaan bij de vestiging daarvan.

Actueel

blog

Appartementsrechten

De splitsingsakte

Om een gebouw of terrein in appartementsrechten te splitsen, is er een splitsingsakte en een splitsingstekening nodig, die in een notariële vorm door de notaris gepasseerd wordt

Lees verder »

Praat met just

maak direct een afspraak

Veld is verplicht!
Geen naam ingevuld
E-mailadres is verplicht
E-mailadres is verplicht
Telefoonnummer is verplicht
Telefoonnummer is verplicht
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!