Criteria

CRITERIA ONRECHTMATIGE OVERLAST

In ons land is er gezien, de hoge bevolkingsdichtheid, grote kans op overlast van de buren. Dat op zichzelf is een gegeven. Er kan echter alleen tegen opgetreden worden als de overlast onrechtmatige vormen aanneemt. Niet iedere vorm van overlast wordt echter als onrechtmatig gezien. Volgens ons hoogste rechtscollege de Hoge Raad der Nederlanden, moet je kijken naar de:

  • aard van de overlast;
  • duur van de overlast;
  • frequentie en ernst van de overlast;
  • mate waarin overlast (schade) op eenvoudige wijze kan worden voorkomen;
  • vraag wie van de partijen er het eerst woonde;
  • de omstandigheden waaronder de overlast zich voordoet.

BEOORDELING ZEER CASUÏSTISCH

In zijn algemeenheid is er dus niet veel te zeggen over burenoverlast. Het moet concreet, van geval tot geval, bekeken worden. Het probleem is ook vaak om deze overlast te bewijzen, voor zover er geen sprake is van permanent zichtbare handelingen, zoals bij pesten en intimidatie.

BEWIJS

Bewijs kan bestaan uit logboeken, foto’s en filmpjes (ook al maken die inbreuk op de persoonlijke levenssfeer) en verklaringen van getuigen.

Zie een voorbeeld van een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland uit 2018. Bij geluidsoverlast kan een geluidsmeting (akoestisch rapport) door een gespecialiseerd bureau ook helpen bij de bewijslevering.

PERSOONLIJK GESPREK OF BUURBEMIDDELING

In sommige gevallen helpt een persoonlijk gesprek of buurbemiddeling. Lukt dat niet, dan kan ik bijvoorbeeld een brief voor u schrijven. Werpt dat ook geen vruchten af, dan kunt u procedure overwegen. Soms is een bodemprocedure nodig, soms een kort geding.

Praat met just

maak direct een afspraak

Contact Form

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?