Logo Burenproblemen
Search
Close this search box.

GRENSGESCHILLEN EN EIGENDOM

Eigendom is het meest omvattende civiele recht dat we kennen. Hoofdregel is dat iedereen in principe op zijn eigen grond mag doen en laten wat hij wil, behoudens uiteraard de beperkingen gesteld bij de wet.

Zo mag er niet altijd zonder meer gebouwd worden op een perceel grond, omdat het bestemmingsplan (of na invoering van de Omgevingswet) het omgevingsplan zulks verbied,  omdat er een zakelijk recht, zoals een opstalrecht of erfdienstbaarheid is gevestigd dat gerespecteerd moet worden, of omdat er zodanige inbreuk wordt gemaakt op de rechten van een ander, dat er sprake is van onrechtmatige overlast.

Verschil kadastrale en juridische grens

Maar de meeste burenproblemen gaan over grensgeschillen. Staat de schutting, die de buurman plaatste tijdens uw vakantie, niet op uw grondgebied? En van wie is die boom eigenlijk? Kortom, waar begint de eigendom van de één en waar houdt de eigendom van de ander op?

Om te bepalen waar dat zo is, moeten er letterlijk en figuurlijk grenzen worden gesteld. En daarbij is het belangrijk onderscheid te maken tussen een kadastrale grens en een juridische grens.

Afwijking kadastrale grens

DOOR VERJARING

Een situatie die afwijkt van de kadastrale grens kan ontstaan door zogenaamde verjaringssituaties. Normaal gesproken is degene die in het kadaster als perceel-eigenaar staat geregistreerd, ook de juridische eigenaar.

Een overdracht van (een deel van) dat perceel is in principe alleen mogelijk op een door de wet aangewezen wijze, namelijk door het opmaken van een notariële akte èn inschrijving van die akte in het register van het kadaster. Er zijn weliswaar nog meer manieren, zoals ruilverkaveling of onteigening, maar die laten we hier buiten beschouwing.

Een andere manier waardoor eigendom van een (deel van het) perceel kan overgaan, is verjaring. Dit gebeurt van rechtswege, zonder dat er een notaris aan te pas komt. Die eigendomsverschuiving zie je dan ook niet terug in de registers van het kadaster. Dat geeft uiteraard discussies, omdat de kadastrale eigenaar niet blij is met het onvrijwillig verlies van eigendom

TWEE TYPEN:
DE VERKRIJGENDE

EN BEVRIJDENDE VERJARING​

Er bestaan twee soorten verjaring.

  1. De bevrijdende verjaring
  2. De verkrijgende verjaring.


Voor beide typen verjaring is bezit nodig van een perceel. Bezit klinkt erg makkelijk, maar is een ingewikkeld begrip dat ik hier verder uitleg.

Bij de bevrijdende verjaring hoeft men niet te goeder trouw te zijn en geldt een verjaringstermijn van 20 jaar. Bij de verkrijgende verjaring is goede trouw vereist en is de termijn 10 jaar.

Benieuwd wat ik voor u kan doen?

Actueel

blog

Bouwen op de erfgrens
Erfdienstbaarheid

Bouwen op erfgrens

Bouwen op erfgrens – Bij het plannen van een bouwproject, zoals het bouwen van een schuur, aanbouw of uitbouw, kan het voorkomen dat je op

Lees verder »
Burenproblemen

Wijziging opstalrecht

WIJZIGING DOOR DE RECHTER Ingevolge artikel 5:97 lid 1 BW jo artikel 5:104 lid 2 BW kan de rechter op vordering van zowel de grondeigenaar

Lees verder »

Praat met just

maak direct een afspraak

Contact Form

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?