Logo Burenproblemen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bomen en planten
te dicht op de erfgrens

In principe mag u zelf bepalen hoe u uw beplanting in de tuin aanbrengt en uw tuin inricht. Toch kent het burenrecht bepaalde uitzonderingen. Deze zijn bedoeld om de leefbaarheid te waarborgen.

OVERHANGENDE TAKKEN EN DOORSCHIETENDE WORTELS

Een andere kwestie die in de wet over bomen en planten geregeld is, is die van de overhangende takken en doorschietende wortels. Dit is een van de weinige situaties in de wet, waar u zonder toestemming van de buurman of rechter zelf actie mag ondernemen. Lees daar in dit artikel meer over.

AFSTANDSEIS MET BETREKKING TOT BEPLANTING

De wet kent bepalingen over een minimum afstand die bomen of planten tot de erfgrens moeten hebben. Daarmee heeft de wetgever gepoogd de ernstigste vormen van burenoverlast bij voorbaat uit te sluiten.

Maar ook bomen en planten buiten die minimum afstand staan kunnen natuurlijk overlast veroorzaken. In sommige gevallen kan daar iets aan gedaan worden, maar dat is uiteraard een stuk lastiger.

Overhangende takken:

geen verjaring

Bij overhangende takken speelt vergaring geen rol. Het recht om verwijdering van overhangende takken te vorderen kan namelijk niet verjaren. Dat heeft het Hof ‘s-Hertogenbosch bepaald.
Dus ook al is het recht om verwijdering van een boom, heg of heester binnen de zogenaamde verboden afstand te vorderen, verjaard, dan wil dat niet zeggen dat u of uw buurman niets tegen overhangende takken kan ondernemen.

Zelf overhangende takken pas verwijderen na aanmaning

Volgens artikel 5:44 BW mag een buurman overhangende takken of doorschietende wortels pas verwijderen, nadat hij de eigenaar van de boom, heg of heester heeft gesommeerd om deze te verwijderen. Dit moet schriftelijk gebeuren en met in acht neming van een redelijke termijn.

Pas dáárna is hij gerechtigd om deze zelf weg te (laten) halen en de kosten te verhalen op de eigenaar van de boom, heg of heester.

De buurman die deze formaliteit schendt, handelt in principe onrechtmatig. Daardoor kan hij tot schadevergoeding veroordeeld worden. Daar is vooral sprake van als hij de boom beschadigt door niet in het snoeiseizoen te snoeien (nadat de sapcirculatie tot stilstand is gekomen).

Bijzondere gevallen:

misbruik van recht

In bijzondere gevallen is er sprake van misbruik van recht.

Zo kan een buurman overgaan tot het zelf snoeien van takken, terwijl daardoor een bijzondere boom dreigt dood te gaan of ernstig beschadigd dreigt te worden.

Hier zijn echter niet snel sprake van zijn. Bovendien geldt dit waarschijnlijk alleen als de gemeente de bewuste boom op de lijst met beschermde bomen heeft geplaatst.

Voor een uitzondering verwijs ik naar een uitspraak van de rechtbank Leeuwarden uit 2011.

Benieuwd wat ik voor u kan doen?

Actueel

blog

Bouwen op de erfgrens
Erfdienstbaarheid

Bouwen op erfgrens

Bouwen op erfgrens – Bij het plannen van een bouwproject, zoals het bouwen van een schuur, aanbouw of uitbouw, kan het voorkomen dat je op

Lees verder »
Burenproblemen

Wijziging opstalrecht

WIJZIGING DOOR DE RECHTER Ingevolge artikel 5:97 lid 1 BW jo artikel 5:104 lid 2 BW kan de rechter op vordering van zowel de grondeigenaar

Lees verder »

Praat met just

maak direct een afspraak

Contact Form

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?