Logo Burenproblemen
Search
Close this search box.

Kies je eigen

rechtsbijstand advocaat

Wist u dat als u voor rechtsbijstand verzekerd bent en u een geschil heeft dat leidt tot een (dreigende) procedure, u het recht heeft om zelf uw rechtsbijstand advocaat te kiezen?

Dat hoeft niet persé een procedure te zijn waarbij u verplicht een advocaat moet inschakelen volgens de wet. Dus ook procedures bij de bestuursrechter en de kantonrechter, waar u zelf om met een gemachtigde (die geen advocaat is) mag procederen, vallen daar onder.

rechtsbijstand advocaat Mr. J. Hamming is gespecialiseerd in;

Balangrijk om te weten

Wist je dat?

Rechtsbijstands- verzekeraars u hier niet graag op wijzen?

Heel veel rechtsbijstandsverzekeraars, zoals DASARAGStichting Achmea Rechtsbijstand en SRK wijzen u er tussen neus en lippen wel op, maar niet altijd met heel veel plezier. Het kost hen immers veel geld om een externe advocaat in te schakelen, terwijl zij niet weten waar het einde is. Veel liever behandelen zij uw zaak zelf met hun eigen juristen en proberen zij dit op afstand en met brieven op te lossen. Niet bij voorbaat slecht, maar vaak is het persoonlijk contact toch beter.

Rechtsbijstand advocaat: de voordelen

Uw rechtsbijstand advocaat kan bijvoorbeeld een kijkje ter plekke nemen die hem helpt om de situatie beter te begrijpen. En vaak volgt er toch een procedure na eindeloos corresponderen en dan zijn er soms al opties verloren gegaan. Beter is om direct aan het begin van een procedure een advocaat te benaderen die de strategie met u kan uitzetten.

Burenproblemen mr. Just Hamming
Rechtsbijstand advocaat nodig? Ik ben mr. Just Hamming.

Kosten van de advocaat en deskundige kunnen onder de polis vergoed worden.

Uw voorkeursadvocaat kan ook snel de weg vinden naar deskundigen die voor uw zaak wellicht ingeschakeld moeten worden. Vooral in burenzaken kan dat van belang zijn. Mits daarvoor toestemming wordt verkregen, zal de rechtsbijstandsverzekeraar de kosten van deze deskundigen -en uiteraard de voorkeursadvocaat – onder de polis van uw rechtsbijstandsverzekering dekken. Vaak maak ik met de rechtsbijstandverzekeraars na de inschatting van een zaak een fixed fee afspraak, al dan niet met toeslagen in bepaalde gevallen.

Welke Rechtsbijstandsverzekering moet ik hebben?

Wilt u een overzicht van welke verzekeraars een rechtsbijstandverzekering aanbieden? Dan verwijs ik u graag naar de overzichtspagina rechtsbijstandverzekering.nl  Een minimale dekking van € 30.000 tot € 50.000,00 is aan te bevelen. Bij burenzaken is het verstandig om de module wonen (ook wel onroerende zaken) gedekt te hebben, omdat een rechtsbijstandverzekering voor arbeidsgeschillen uiteraard geen dekking biedt voor burenproblemen. En denkt u ook om de wachttijd bij het afsluiten van een nieuwe verzekering. Voor reeds bestaande geschillen kunt u uiteraard geen beroep meer doen op een nieuw afgesloten rechtsbijstandverzekering.

De minimumdekking van € 30.000,00 adviseer ik niet omdat u direct voor uw advocaat zoveel kosten moet maken, maar ook omdat de deskundigenkosten daarmee gedekt kunnen worden en de proceskosten die u mogelijk moet betalen bij verlies, daar dan onder kunnen vallen. En bij deze dekking heeft de kosten van hoger beroep ook grotendeels gedekt.

Heeft u geen rechtsbijstandsverzekering? Uurtarief of fixed fee.

Uiteraard kan ik u op uurtarief bijstaan, waarbij mijn specialistentarief € 275,00 excl. 21% btw per uur (per 1 januari 2023, wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de geldende algemene voorwaarden) bedraagt. In bepaalde vast omlijnde zaken is echter ook een fixed fee mogelijk. U kunt mij vragen naar de mogelijkheden op dat gebied.

mr. Just Hamming

Ik sta u graag bij als rechtsbijstand advocaat en vertel u er graag meer over!

wil je Advies over burenrecht?

Praat met Just!

Contact Form

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?