Logo Burenproblemen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Overhangende takken en doorschietende wortels

OVERHANGENDE TAKKEN EN WORTELS: RECHT OM VERWIJDERING TE VORDEREN KAN NIET VERJAREN

Bij overhangende takken speelt verjaring geen rol. Het recht om verwijdering van overhangende takken te vorderen kan namelijk niet verjaren. Dat heeft het Hof ‘s-Hertogenbosch bepaald.

Dus ook al is het recht om verwijdering van een boom, heg of heester binnen de zogenaamde verboden afstand te vorderen, verjaard, dan wil dat niet zeggen dat er niets tegen overhangende takken ondernomen kan worden.

PAS ZELF OVERHANGENDE TAKKEN VAN BUURMAN VERWIJDEREN NA AANMANING EIGENAAR

Volgens artikel 5:44 BW mag een buurman overhangende takken of doorschietende wortels pas verwijderen, nadat hij de eigenaar van de boom, heg of heester heeft gesommeerd om deze te verwijderen. Dit moet schriftelijk gebeuren en met in acht neming van een redelijke termijn.

Pas dáárna is hij gerechtigd om deze zelf weg te (laten) halen en de kosten te verhalen op de eigenaar van de boom, heg of heester.

De buurman die deze formaliteit schendt, handelt in principe onrechtmatig. Daardoor kan hij tot schadevergoeding veroordeeld worden. Daar is vooral sprake van als hij de boom beschadigt door niet in het snoeiseizoen te snoeien (dus pas nadat de sap-circulatie tot stilstand is gekomen).

Bijzondere gevallen: misbruik van recht

In bijzondere gevallen kan het snoeien van takken en wortels misbruik van recht opleveren.

Zo kan een buurman overgaan tot het zelf snoeien van takken, terwijl daardoor een bijzondere boom dreigt dood te gaan of ernstig beschadigd dreigt te worden. De eigenaar van die boom kan dan een verbod vragen aan de rechter of nadat het onheil reeds is geschied, de partij die de boom ondeskundig gekapt of gesnoeid heeft, aansprakelijk stellen.

Hier zijn echter niet snel sprake van zijn. Bovendien geldt dit waarschijnlijk alleen als de gemeente de bewuste boom op de lijst met beschermde bomen heeft geplaatst.

Voor een uitzondering verwijs ik naar een uitspraak van de rechtbank Leeuwarden uit 2011.

Recente berichten
Bouwen op de erfgrens
Erfdienstbaarheid

Bouwen op erfgrens

Bouwen op erfgrens – Bij het plannen van een bouwproject, zoals het bouwen van een schuur, aanbouw of uitbouw, kan het voorkomen dat je op

Lees verder »
Volg ons op Social Media
Meer weten over wat uw burenrecht is? Bel met Just!​

Praat met just

maak direct een afspraak

Contact Form

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?