fbpx
06 12 92 86 37 hamming@juistjust.nl

Overlast door buren

Burenoverlast staat in de top 3 van de grootste ergernissen. Voorbeelden van overlast die mensen van buren ervaren zijn:

Niet iedere vorm van overlast wordt echter als onrechtmatig gezien. Volgens ons hoogste rechtscollege de Hoge Raad der Nederlanden, moet je kijken naar de:

  • aard van de overlast
  • duur van de overlast
  • frequentie en ernst van de overlast
  • mate waarin overlast (schade) op eenvoudige wijze kan worden voorkomen
  • vraag wie van de partijen er het eerst woonde

  In zijn algemeenheid is er dus niet veel te zeggen over burenoverlast. Het moet concreet, van geval tot geval, bekeken worden. Het probleem is ook vaak om deze overlast te bewijzen, voor zover er geen sprake is van permanent zichtbare handelingen als pesten en intimidatie. Bewijs kan bestaan uit logboeken, foto’s en filmpjes (ook al maken die inbreuk op de persoonlijke levenssfeer) en verklaringen van getuigen.

  Zie een voorbeeld van een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland uit 2018. Bij geluidsoverlast kan een geluidsmeting (akoestisch rapport) door een gespecialiseerd bureau ook helpen bij de bewijslevering.

  In sommige gevallen helpt een persoonlijk gesprek. Lukt dat niet, dan kan ik bijvoorbeeld een brief voor u schrijven. Werpt dat ook geen vruchten af, dan kunt u procedure overwegen. Soms is een bodemprocedure nodig, soms een kort geding.

   

  Benieuwd wat ik voor u kan doen?