Overlast door buren

Burenoverlast staat in de top 3 van de grootste ergernissen. 

Voorbeelden van overlast die mensen van buren ervaren zijn:

Niet iedere vorm van overlast wordt echter als onrechtmatig gezien. Volgens ons hoogste rechtscollege de Hoge Raad der Nederlanden,heeft gezichtspunten geformuleerd om te beoordelen of overlast ook onrechtmatig is.

Van geval tot geval bekijken

Burenoverlast moet concreet, van geval tot geval, bekeken worden. Het probleem is vaak om deze overlast te bewijzen, als er geen sprake is van permanent zichtbare handelingen. Pesten, uitschelden en intimidatie vallen vaak lastig te bewijzen. Bewijs kan echter bestaan uit logboeken, foto’s en filmpjes (ook al maken die inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de dader) en verklaringen van (bij voorkeur onafhankelijke) getuigen.

Zie voor een voorbeeld een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland uit 2018. Bij klachten over geluidsoverlast kan een geluidsmeting (akoestisch rapport) door een gespecialiseerd bureau ook helpen bij de bewijslevering dat er sprake is van onrechtmatige overlast.

In sommige gevallen helpt een persoonlijk gesprek met de overlastveroorzaker. Lukt dat niet, dan kan ik bijvoorbeeld een brief voor u schrijven. Werpt ook dat geen vruchten af, dan komt een procedure in beeld. Soms is een bodemprocedure nodig, soms een kort geding.

Benieuwd wat ik voor u kan doen?

Actueel

blog

Appartementsrechten

De splitsingsakte

Om een gebouw of terrein in appartementsrechten te splitsen, is er een splitsingsakte en een splitsingstekening nodig, die in een notariële vorm door de notaris gepasseerd wordt

Lees verder »

Praat met just

maak direct een afspraak

Veld is verplicht!
Geen naam ingevuld
E-mailadres is verplicht
E-mailadres is verplicht
Telefoonnummer is verplicht
Telefoonnummer is verplicht
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!