Logo Burenproblemen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bouwen op erfgrens

Bouwen op de erfgrens

Bouwen op erfgrens – Bij het plannen van een bouwproject, zoals het bouwen van een schuur, aanbouw of uitbouw, kan het voorkomen dat je op of dichtbij de erfgrens wilt bouwen. In dit artikel bespreken we wat de erfgrens is, welke wet- en regelgeving van toepassing is op bouwen op de erfgrens, hoe je overlegt met je buren en geven we tips voor een succesvol bouwproject op de erfgrens.

Wat is de erfgrens nu precies?

Definitie van erfgrens

De erfgrens is de grens tussen twee percelen, bijvoorbeeld tussen jouw tuin en die van de buren. Het is belangrijk om te weten waar de erfgrens precies ligt om te voorkomen dat je op het perceel van je buren bouwt of dat er later problemen ontstaan.

Identificeren van de erfgrens

Je kunt de erfgrens identificeren door middel van kadastrale gegevens, die je kunt opvragen bij het Kadaster. Deze gegevens geven de grenzen van jouw perceel weer. Daarnaast kun je gebruik maken van een landmeter om de exacte grenzen van je perceel te bepalen.

Bouwen op erfgrens: wet- en regelgeving

Bouwregels volgens het Burgerlijk Wetboek

Volgens het Burgerlijk Wetboek mag je bouwen op de erfgrens, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Zo mag je bijvoorbeeld geen ramen of deuren plaatsen die direct uitzicht geven op het perceel van de buren, tenzij je hun toestemming hebt. Ook moet je rekening houden met het recht op licht van je buren.

Gemeentelijke regels en vergunningen

Naast de regels uit het Burgerlijk Wetboek, dien je ook rekening te houden met de gemeentelijke regels en vergunningen. Controleer bij je gemeente welke vergunningen je nodig hebt voor jouw bouwproject en welke voorwaarden er gelden voor bouwen op de erfgrens. Sommige gemeenten hanteren specifieke afstanden tot de erfgrens, afhankelijk van het type bouwproject.

Bouwen op de erfgrens
Bouwen op erfgrens

Uitbouw met ramen die uitkijken op erf van buren: wat zijn de regels?

Als u van plan bent om een uitbouw te maken waarbij de ramen uitkijken op het erf van de buren, moet u rekening houden met de minimale afstand van 2 meter en toestemming vragen aan de gemeente. Overleggen met de buren kan ook helpen om conflicten te voorkomen. Het volgen van deze regels zorgt ervoor dat uw uitbouw legaal en correct wordt gebouwd. Meer informatie >>

Bouwen op erfgrens: een bestaande scheidingsmuur

Bij een reeds bestaande scheidingsmuur op de perceelgrens zijn er specifieke richtlijnen van toepassing. Of u op of tegen een scheidingsmuur mag bouwen, hangt af van wie de wettelijke eigenaar van de muur is. Controleer daarom altijd vooraf of het gaat om een gezamenlijke (mandelige) muur of een privémuur.

Gezamenlijke scheidingsmuur

Wanneer de muur exact op de perceelgrens staat, is er sprake van mandeligheid. Zowel u als uw buren zijn dan voor de helft eigenaar van de muur. In dit geval mag u balken en ankers aanbrengen of vervangen tot de helft van de dikte van de muur, zolang dit geen schade veroorzaakt. Ook mag u een goot tot halverwege de muur plaatsen, mits u het water op uw eigen grond afvoert.

Burenproblemen mr. Just Hamming

Heb jij een probleem met de buren?

Worden burenproblemen je teveel? Just Hamming helpt je graag! Neem contact met mij op voor een snelle en effectieve oplossing.

Muur op grond van de buren

Als de scheidingsmuur volledig op de grond van uw buren staat, betreft het een privémuur. Zonder toestemming mag u niet op of tegen deze muur bouwen. Dit geldt uiteraard ook andersom.

Muur als onderdeel van een gebouw

Wanneer de scheidingsmuur onderdeel is van een gebouw, behoort de muur toe aan de eigenaar van het betreffende gebouw. Als de muur deel uitmaakt van uw woning bent u de eigenaar en vice versa. Het is hierbij niet van belang of de muur op de perceelgrens staat of op de grond van uw buren.

Zonder toestemming mag u niet tegen de muur bouwen als deze eigendom is van uw buren.

Buren bouwen nabij de perceelgrens

Is het de bedoeling dat uw buren nabij de perceelgrens gaan bouwen en daarvoor een schutting, scheidingsmuur of haag moeten verwijderen? In dat geval dienen zij uw toestemming te verkrijgen. Verifieer of de grond waarop uw buren van plan zijn te bouwen, daadwerkelijk hun eigendom is. Het controleren van grondeigendom valt namelijk niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente bij het verlenen van een vergunning.

Indien de grond inderdaad eigendom is van uw buren, mogen zij aan de perceelgrens bouwen, mits zij zich houden aan de eerder genoemde regels.

Buren bouwen op uw eigendom

Wanneer uw buren op uw terrein bouwen, is het verstandig om eerst met hen in gesprek te gaan. Het komt vaak voor dat zij zich niet bewust zijn van het feit dat zij op uw grond bouwen. Als er geen oplossing uit het gesprek voortvloeit, heeft u het recht om bezwaar te maken. Het is immers uw eigendom. In dit geval kunt u eisen dat de muur verplaatst wordt. Maar in sommige gevallen kunnen uw buren een tegenvordering indienen dat, in ruil voor een schadevergoeding, de muur mag blijven staan.

Communicatie met de buren

Voordat je begint met bouwen op de erfgrens, is het belangrijk om je plannen te bespreken met je buren. Door open en eerlijk te communiceren over je bouwproject, kun je eventuele problemen of conflicten voorkomen. Het is ook een goede gelegenheid om te vragen naar eventuele wensen of zorgen van je buren en hiermee rekening te houden in je bouwplannen.

Eventuele geschillen oplossen

Mochten er onverhoopt toch geschillen ontstaan tussen jou en je buren over het bouwen op de erfgrens, probeer dan eerst samen tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan kun je eventueel juridisch advies inwinnen of bemiddeling inschakelen om tot een oplossing te komen.

Bouwen op erfgrens: tips

Zorg voor een goede planning

Een goede planning is essentieel bij het bouwen op de erfgrens. Zorg ervoor dat je ruim van tevoren weet wat je wilt bouwen en hoe je dit wilt doen. Breng de benodigde vergunningen en regelgeving in kaart en zorg dat je aan alle voorwaarden voldoet.

Kies voor een gespecialiseerde architect

Het inschakelen van een architect met ervaring in bouwen op de erfgrens kan je helpen om een bouwproject te realiseren dat voldoet aan alle regels en voorwaarden en tegelijkertijd aansluit bij jouw wensen en die van je buren.

Houd rekening met privacy en lichtinval

Bij het bouwen op de erfgrens is het belangrijk om rekening te houden met de privacy en lichtinval van zowel jouw perceel als dat van je buren. Zorg ervoor dat je bouwproject geen onnodige schaduw creëert of inkijk geeft op het perceel van je buren.

Er is al een scheidingsmuur aan de perceelgrens. Mag ik daar tegenaan bouwen?

Indien er reeds een scheidingsmuur op de perceelsgrens staat, is het cruciaal om te verifiëren of het een zogeheten mandelige muur betreft, of een privémuur. Een derde optie is dat de muur deel uitmaakt van uw woning.

Mandelige scheidingsmuur

Is de muur nauwkeurig op de perceelsgrens geconstrueerd, dan is het een mandelige muur. Uw buren en u zijn beiden voor 50% eigenaar van deze muur. U mag derhalve aan uw helft van de muur balken, spijkers en ankers installeren of vernieuwen. De voorwaarde hierbij is dat dit de muur geen beschadiging berokkent. U mag tevens tot de helft van de muur een goot aanleggen, op voorwaarde dat het water op uw eigen terrein wordt afgevoerd.

Privé scheidingsmuur

Staat een muur geheel op het perceel van de buren? Dan betreft het een privémuur. U mag in dat geval niet op of tegen deze muur aanbouwen. Staat de muur op uw perceel? Dan geldt hetzelfde voor de buren.

De muur maakt deel uit van de woning

Indien een muur een component van een woning is, dan is deze muur eigendom van de eigenaar van het betreffende gebouw. Het doet er niet toe of de muur op de perceelsgrens staat of op het terrein van uw buren.

Conclusie

Bouwen op de erfgrens is een uitdaging, maar met de juiste voorbereiding, communicatie met je buren en het volgen van de wet- en regelgeving, is het zeker mogelijk om een succesvol bouwproject te realiseren. Door rekening te houden met bovenstaande tips, vergroot je de kans op een geslaagd en conflictvrij bouwproject op de erfgrens.

Recente berichten
Bouwen op de erfgrens
Erfdienstbaarheid

Bouwen op erfgrens

Bouwen op erfgrens – Bij het plannen van een bouwproject, zoals het bouwen van een schuur, aanbouw of uitbouw, kan het voorkomen dat je op

Lees verder »
Volg ons op Social Media
Meer weten over wat uw burenrecht is? Bel met Just!​

Praat met just

maak direct een afspraak

Contact Form

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?