Logo Burenproblemen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kadastrale grens

De meeste burenproblemen gaan over grensgeschillen. Staat de schutting, die de buurman plaatste tijdens uw vakantie, niet op uw grondgebied? En van wie is die boom eigenlijk?

Wat is een Kadastrale Grens?

Een kadastrale grens is de officieel geregistreerde grens van een perceel zoals vastgelegd in de registers van het Kadaster. Deze grenzen bepalen de exacte omvang van het grondbezit en zijn van groot belang bij de overdracht van grond, het oplossen van geschillen en voor diverse juridische en bouwprocessen

VERSCHIL KADASTRALE EN JURIDISCHE GRENS

Het antwoord op dit soort vragen hangt uiteraard af van waar de grens precies loopt. We spreken hier van een juridische grens. Let op: naast een ‘juridische grens’ bestaat er ook een ‘kadastrale grens’. Meestal vallen deze begrippen samen, maar niet altijd.

Bij grensgeschillen is het altijd verstandig om een kadastrale grensreconstructie te maken. In een groot aantal gevallen is de kadastrale grens ook de juridische grens, behalve voor zover er sprake is van bevrijdende verjaring.

HET KADASTER LEGT SLECHTS KADASTRALE GRENS VAST

De kadastrale grens wordt vastgelegd door het kadaster. Het kadaster kan derhalve geen oordeel geven of er sprake is van bevrijdende verjaring. Bij betwisting van de verjaringsclaim kan slechts de rechter een bindend oordeel geven.

Het kadaster is geen rechterlijke instantie,  maar ooit door Napoleon opgezet om grondbelasting te kunnen heffen. Om die belasting te kunnen heffen was het noodzakelijk om te weten hoeveel grond iemand precies in eigendom had. Het kadaster registreert daarom eigendom, zakelijke rechten zoals het opstalrecht, het recht van hypotheek, erfdienstbaarheden, maar ook gelegde beslagen. De informatie daarvoor vindt u in de kadastrale registers.

Bij het kadaster kun je dan ook nagaan:

  • welke percelen iemand op naam heeft staan.
  • of er een hypotheekrecht op is gevestigd.
  • of er beslag op een perceel ligt.

GRENSRECONSTRUCTIE DOOR HET KADASTER

Het kadaster kan een bestaande grens reconstrueren. Dat doet ze met een zogenaamde grensreconstructie. Indien beide partijen het eens zijn over dat oordeel, dan is de kadastrale grens ook de juridische grens.

Het kan echter ook voorkomen dat één of beide partijen het oneens is over de grensreconstructie van het kadaster. In dat geval kan het kadaster niet het machtswoord spreken en bepalen waar de juridische grens ligt.

Wanneer de partijen het niet eens worden, moet één van de partijen een rechter inschakelen. Deze moet vervolgens de juridische grens bepalen. Hierbij vaart hij meestal op de expertise van het kadaster om de positie van de kadastrale grens te bepalen. Uiteraard kan de juridische grens zoals gezegd ook afwijken vanwege een geslaagde verjaringsclaim.

Belang van de Kadastrale Grens

De kadastrale grens is van groot belang voor het juridisch vastleggen van eigendomsrechten. Het zorgt voor duidelijkheid en rechtszekerheid bij de koop en verkoop van percelen, en helpt conflicten tussen eigenaren van aangrenzende percelen te voorkomen of op te lossen. Daarnaast is de kadastrale grens bepalend voor de heffing van belastingen en voor de planning en uitvoering van bouwprojecten.

Recente berichten
Bouwen op de erfgrens
Erfdienstbaarheid

Bouwen op erfgrens

Bouwen op erfgrens – Bij het plannen van een bouwproject, zoals het bouwen van een schuur, aanbouw of uitbouw, kan het voorkomen dat je op

Lees verder »
Volg ons op Social Media
Meer weten over wat uw burenrecht is? Bel met Just!​

Praat met just

maak direct een afspraak

Contact Form

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?