Logo Burenproblemen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Buurweg

WAT IS EEN BUURWEG?

Een buurweg is een onder het oud BW (dat wil zeggen vóór 1 januari 1992) ontstaan recht om van een bepaald tracé gebruik te mogen maken.Het is géén zakelijk recht zoals het een erfdienstbaarheid van weg, die meestal kenbaar is uit de registers van het kadaster (hoewel dat niet bij alle erfdienstbaarheden zo is. Je kunt een buurweg dan ook niet kennen door het kadaster te raadplegen.

Waarschijnlijk is dit de reden dat het instituut van buurweg niet meer onder het huidige recht tot stand kan komen.

HOE KOMT HET RECHT TOT STAND?

Buurwegen kunnen niet meer ontstaan onder het huidige sinds 1 januari 1992 geldende recht. Maar het overgangsrecht bepaalt wel dat onder het oude recht (dus voor 1 januari 1992 gelden recht) ontstane buurwegen worden gerespecteerd. Daarom komen nog steeds procedures voor, waarin geëist wordt dat het recht van buurweg wordt vastgesteld.

Het recht kwam tot stand omdat de omliggende buren voor 1 januari 1992 al dan niet stilzwijgend met de eigenaar van de weg waren overeengekomen dat daarvan door de nabuur gebruik mag worden gemaakt.Dat kon op dus op grond van een expliciete afspraak, maar volgens de Hoge Raad kon dit dus ook stilzwijgend.

Bij dit laatste geval kwam de Hoge Raad in de uitspraak van 15 september 2006 de pretendent tot gebruik van de buurweg tegemoet. Als deze kon aantonen dat er voor 1 januari 1992 gedurende enige tijd met een bepaalde intensiteit of frequentie door hem en zijn bezoekers gebruik was gemaakt van een bepaald tracé over het perceel (en dus het ‘bezit’ van het recht van buurweg zou hebben gehad, waar dan de buurweg zou lopen, dan wordt volgens de Hoge Raad daaraan het vermoeden ontleend dat er ooit met de toenmalige eigenaar van dat perceel stilzwijgend is afgesproken dat het tracé tot buurweg bestemd was.

Wel mag de huidige eigenaar van dat perceel tegenbewijs leveren, maar dit is vaak lastig, omdat het gaat om situaties die zich al geruime tijd voor 1 januari 1992 hebben voorgedaan en er ondertussen vaak een andere eigenaar is gekomen, die dat bewijs niet kan leveren.

KAN HET RECHT OOK VERDWIJNEN?

Ja, het recht van buurweg vervalt, zodra het niet meer noodzakelijk is. Een buurweg zal ook verdwijnen als alle percelen die daarvan gebruik konden/mochten maken zich in één hand komen te bevinden.

Volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 4 februari 2020 kan er sprake zijn van misbruik van recht en kunnen de maatstaven van redelijkheid & billijkheid ook met zich meebrengen dat de gerechtigde tot de buurweg dat recht niet langer mag uitoefenen. Dat betekent dat het recht dan ook feitelijk eindigt.

Recente berichten
Bouwen op de erfgrens
Erfdienstbaarheid

Bouwen op erfgrens

Bouwen op erfgrens – Bij het plannen van een bouwproject, zoals het bouwen van een schuur, aanbouw of uitbouw, kan het voorkomen dat je op

Lees verder »
Volg ons op Social Media
Meer weten over wat uw burenrecht is? Bel met Just!​

Praat met just

maak direct een afspraak

Contact Form

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?