Persoonlijk recht op toegang

Recht van opstal

PERSOONLIJK RECHT OP TOEGANG

Uiteraard is het mogelijk dat u op grond van een afspraak toegang heeft over het perceel van de eigenaar. Bedenk echter wel dat dit een zogenaamde duurovereenkomst is en de duurovereenkomsten volgens de Hoge Raad in beginsel altijd opgezegd kunnen worden, mits dit niet in strijd is met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Er moet dan soms een langere tijd worden gegund voor de opgezegde partij om zich daarop in te sellen. Opzegging is ook niet mogelijk, indien partijen deze opzeggingsmogelijkheid uitdrukkelijk hebben uitgesloten in de overeenkomst.

Praat met just

maak direct een afspraak

Contact Form

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?