Logo Burenproblemen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ontstaan opstalrecht

Recht van weg

DOOR VESTIGING

Het opstalrecht wordt gevestigd door het opmaken van een notariële akte die ingeschreven wordt in de daartoe bestemde registers. Dat kan een akte zijn waarbij de grondeigenaar aan de andere partij het opstalrecht verleent, maar kan ook een akte zijn, waarbij de grondeigenaar waarop een gebouw of werk staat, deze grond levert aan de andere partij, doch onder het voorbehoud van het opstalrecht.

Ook bij een landinrichting kan er een opstalrecht worden gevestigd. Dat is echter ook door middel van een notariële akte.

DOOR VERKRIJGENDE VERJARING

Een opstalrecht kan echter ook door verkrijgende verjaring tot stand komen. De partij die dan een gebouw of werk op grond van een ander bouwt of plaatst, stelt niet dat hij daardoor eigenaar is geworden van die grond, maar het door verjaring het opstalrecht heeft verkregen, doordat hij het bezit van dat opstalrecht gedurende 20 jaar of langer heeft gehad.

DOOR BEVRIJDENDE VERJARING

Indien er bij de vestiging van een opstalrecht iets mis is gegaan (een zogenaamd titelgebrek), zoals een notaris, die vergeten is de vestigingsakte in te schrijven in de registers van het kadaster, dan wordt het gebrekkige opstalrecht alsnog geheeld door de zogenaamde bevrijdende verjaring als de opstaleigenaar dit recht 10 jaar te goeder trouw in zijn bezit heeft gehad.

Recente berichten
Bouwen op de erfgrens
Erfdienstbaarheid

Bouwen op erfgrens

Bouwen op erfgrens – Bij het plannen van een bouwproject, zoals het bouwen van een schuur, aanbouw of uitbouw, kan het voorkomen dat je op

Lees verder »
Volg ons op Social Media
Meer weten over wat uw burenrecht is? Bel met Just!​

Praat met just

maak direct een afspraak

Contact Form

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?