Logo Burenproblemen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Te dicht op de erfgrens

In principe mag u zelf bepalen hoe u uw beplanting in de tuin aanbrengt en uw tuin inricht. Toch kent het burenrecht bepaalde uitzonderingen. Deze zijn bedoeld om de leefbaarheid te waarborgen.

Geen bomen binnen 2 meter, geen heggen of heesters binnen 1 meter

Hoofdregel is dat binnen 2 meter van de erfgrens met de buren geen bomen mogen staan. Voor heesters of heggen geldt een minimale afstand van een halve meter (artikel 5:42 lid 1 en 2 BW).

Maar hoe meet je de exacte afstand? Deze dient loodrecht gemeten te worden van de erfgrens tot aan het hart van de stam. In de praktijk kan dat dus betekenen dat een dikke boom dichter dan 2 meter bij uw erfgrens mag staan.

Andere afstand bij erfdienstbaarheid, APV of plaatselijke gewoonte

Een nog kortere afstand kan in bepaalde gevallen zijn toegestaan:

  • Als er een erfdienstbaarheid is gevestigd of door verjaring is ontstaan om de bomen binnen een korte afstand tot de erfgrens te mogen hebben.
  • Als de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente of de gewoonte dit toestaat.

 

Voor de APV kunt u meestal de website van de gemeente raadplegen. Bij betwisting zal de eigenaar van de boom de plaatselijke gewoonte moeten bewijzen.

Geen verzet tegen bomen, heggen en heesters onder de scheidsmuur mogelijk

Uw buurman kan zich niet tegen de aanwezigheid van bomen, heesters of heggen verzetten als:

  • deze niet hoger rijken dan de scheidsmuur tussen de beide erven (artikel 5:42 lid 3 BW).
  • er een erfdienstbaarheid tot het hebben van bomen, heesters of heggen is gevestigd.
  • het recht om verwijdering van de bomen te vorderen is verjaard.
  •  

Van verjaring is sprake als de bomen, heesters of heggen er meer dan 20 jaar onrechtmatig (binnen de verboden afstand tot de erfgrens) stonden, maar binnen die periode geen verwijdering is geëist.

Degene die zich op de verjaring beroept, moet dit uiteraard bewijzen. Dat kan eventueel door een boomdeskundige te raadplegen, die de leeftijd van de boom vaststelt door de jaarringen te bekijken. Maar let op. Als bijvoorbeeld is vastgesteld dat een boom 20 jaar oud is, dan wil dat nog niet zeggen, dat hij daar ook 20 jaar onrechtmatig stond. Bomen worden immers vaak herplant, wanneer ze nog maar enkele jaren oud zijn. Luchtfoto’s of getuigenverklaringen kunnen u hierbij soms uitkomst bieden.

Recente berichten
Bouwen op de erfgrens
Erfdienstbaarheid

Bouwen op erfgrens

Bouwen op erfgrens – Bij het plannen van een bouwproject, zoals het bouwen van een schuur, aanbouw of uitbouw, kan het voorkomen dat je op

Lees verder »
Volg ons op Social Media
Meer weten over wat uw burenrecht is? Bel met Just!​

Praat met just

maak direct een afspraak

Contact Form

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?