Openbare weg

Een openbare weg staat, zoals de naam al aangeeft, open voor een ieder. Uiteraard kan middels toegangsborden de toegang voor bepaald verkeer worden beperkt.

Het is een misvatting dat een openbare weg alleen maar op overheidsgrond kan liggen. De Wegenwet sluit niet uit dat een openbare weg ook op particuliere grond ligt. De eigenaar van de grond moet dan uiteraard rekening houden met dat openbare karakter van die grond.

Praat met just

maak direct een afspraak

Contact Form

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?