Logo Burenproblemen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nietige besluiten van de Vergadering van Eigenaren

Appartementsrecht

NIETIGE BESLUITEN VVE ‘NON-EXISTENT’

Nietige besluiten van de Vve worden geacht ‘non-existent’ of te wel ongeldig te zijn. appartementseigenaren zijn daar dan ook niet aan gebonden. Indien er een besluit wordt genomen dat in strijd is met dwingend recht en/of het splitsingsreglement, dan is zo’n besluit van de VvE nietig.

Indien er bijvoorbeeld besloten is om een andere verdeelsleutel te hanteren dan in de splitsingsakte vermeldt staat ten aanzien van de gemeenschappelijke kosten, dan kan een appartementseigenaar, die weggestemd is in de VvE, zich hiertegen blijven verzetten.

Indien de Vergadering van Eigenaars zo’n andere kostenverdeling wil, dan is het noodzakelijk om de splitsingsakte te wijzigen. En daar is een bijzondere meerderheid voor nodig.

NIETIGE BESLUITEN NIET AFWINGBAAR, VERNIETIGBARE BESLUITEN WEL

Echter, er moet een onderscheid worden gemaakt tussen nietige besluiten en vernietigbare besluiten. Nietige besluiten zijn sowieso ongeldig, vernietigbare besluiten moeten door een rechter vernietigd worden. Dat laatste kan alleen mits er binnen bepaalde termijn een verzoekschrift tot vernietiging bij de kantonrechter wordt ingesteld.

Bij nietige besluiten moet bij discussie daarover het pleit uiteraard ook worden beslecht via de kantonrechter, maar daar is een dagvaardingsprocedure voor nodig. Hoewel u daar strikt genomen geen advocaat voor nodig heeft, kan het wel verstandig zijn daar hulp van te vragen.

VERJARINGSVERWEER WEL IN TE ROEPEN BIJ ONGEDAANMAKING GEVOLGEN NIETIGE BESLUITEN

Bij betalingen op grond van nietige besluiten aan de VvE kan natuurlijk door de VvE wel een verjaringsverweer gevoerd worden, als betalingen voor een periode langer dan 5 jaar terug worden teruggeëist. Ook kan een vordering tot terugbetaling in strijd zijn met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid en voor het verleden afgewezen worden.

Recente berichten
Bouwen op de erfgrens
Erfdienstbaarheid

Bouwen op erfgrens

Bouwen op erfgrens – Bij het plannen van een bouwproject, zoals het bouwen van een schuur, aanbouw of uitbouw, kan het voorkomen dat je op

Lees verder »
Volg ons op Social Media
Meer weten over wat uw burenrecht is? Bel met Just!​

Praat met just

maak direct een afspraak

Contact Form

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?