Logo Burenproblemen

Persoonlijk recht op toegang

Recht van opstal

PERSOONLIJK RECHT OP TOEGANG Uiteraard is het mogelijk dat u op grond van een afspraak toegang heeft over het perceel van de eigenaar. Bedenk echter wel dat dit een zogenaamde duurovereenkomst is en de duurovereenkomsten volgens de Hoge Raad in beginsel altijd opgezegd kunnen worden, mits dit niet in strijd is met de maatstaven van […]

Afsluiten perceel versus recht op toegang

Recht van overpad

MAG IEMAND ZIJN PERCEEL AFSLUITEN, OOK ALS DAAR EEN ERFDIENSTBAARHEID VAN WEG OP RUST? Regelmatig komt het voor dat een eigenaar van een dienend erf zijn steeg of de weg op zijn terrein afsluit, terwijl daar een erfdienstbaarheid van weg, overpad, reed, voet- en kruipad of een andere vorm van toegang op rust. De vraag […]

Buurweg

WAT IS EEN BUURWEG? Een buurweg is een onder het oud BW (dat wil zeggen vóór 1 januari 1992) ontstaan recht om van een bepaald tracé gebruik te mogen maken.Het is géén zakelijk recht zoals het een erfdienstbaarheid van weg, die meestal kenbaar is uit de registers van het kadaster (hoewel dat niet bij alle […]

Mandelige weg

Recht van overpad

HOE WORDT EEN WEG MANDELIG? Een mandelige weg is een weg of een pad op een gemeenschappelijk perceel die ten dienste staat aan diverse perceeleigenaren en dus een gemeenschappelijk nut heeft. Diverse zaken zijn van rechtswege mandelig, zoals een vrijstaande scheidsmuur, een hek of heg, maar de mandelige weg behoort hier niet toe. Om een […]

Erfdienstbaarheid van weg/pad/reed

DIVERSE BENAMINGEN VOOR ERFDIENSTBAARHEID VAN WEG Een erfdienstbaarheid om te komen en te gaan wordt meestal een recht van weg genoemd. Andere benamingen/verschijningsvormen zijn het recht van voet- en kruipad (inhoudende het recht om te voet of met de fiets aan de hand te komen en te gaan), het recht van reed of het recht […]

Openbare weg

Recht van weg

Een openbare weg staat, zoals de naam al aangeeft, open voor een ieder. Uiteraard kan middels toegangsborden de toegang voor bepaald verkeer worden beperkt. Het is een misvatting dat een openbare weg alleen maar op overheidsgrond kan liggen. De Wegenwet sluit niet uit dat een openbare weg ook op particuliere grond ligt. De eigenaar van […]

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?