Logo Burenproblemen

Wateroverlast afkomstig van het buurperceel

Wateroverlast buren

  Nu volgens de klimaatgoeroes het telkens vaker en heftiger zal gaan regenen en ook gemeentes steeds vaker eisen dat ontvangen regenwater niet direct op het riool wordt geloosd, maar eerst via het eigen perceel moet kunnen bezinken, lijkt  het aantal zaken, waarin er overlast wordt veroorzaakt doordat er van buurman’s perceel water op het […]

Mag de buurman de weg met overpad afsluiten?

Recht van overpad

Regelmatig komt het voor dat een eigenaar van een dienend erf zijn steeg of de weg op zijn terrein afsluit, terwijl daar een erfdienstbaarheid van weg, overpad, reed, voet- en kruipad of een andere vorm van toegang op rust. De vraag is of dat mag. De Hoge Raad heeft zich in het verleden over deze vraag […]

Recht om over het buurperceel of perceel van een ander uit te wegen

Recht van overpad

In de volksmond wordt bij de mogelijkheid om over een andermans perceel heen te mogen gaan vaak gesproken over een ‘recht van overpad’. Dat recht is niet altijd een zakelijk recht in de vorm van een recht van erfdienstbaarheid. Er kan ook sprake zijn van een persoonlijk recht, een recht van noodweg of een zogenaamde buurweg. Hoewel […]

Het recht van noodweg

Recht van noodweg

WAT IS EEN NOODWEG? Indien een eigenaar van een erf geen behoorlijke toegang heeft tot een openbare weg of een openbaar vaarwater en er geen sprake is van een erfdienstbaarheid van weg, een buurweg of persoonlijke toestemming van de eigenaar van een perceel om naar de openbare weg te komen , kan hij zich kunnen beroepen […]

Wanneer is een conifeer een boom, een heester of een heg?

De wet kent in het burenrecht diverse bepalingen waarin het begrip boom of heester voorkomt. Onder andere in artikel 5:42 BW, waarin de zogenaamde verboden afstand van bomen en heesters tot de erfgrens is opgenomen. Gek genoeg worden die begrippen ‘boom’ en ‘heester’ in de wet niet nader gedefinieerd. Vooral bij coniferen levert dit vaak een discussie […]

Overig

Deze pagina is in bewerking.

Dieren

Deze pagina is in bewerking.

Water

Luchtfoto water

Afwateren door natuurlijk hoger gelegen percelen in principe toegestaan Buurman mag zijn hemelwater via uw perceel laten afstromen als zijn perceel natuurlijk hoger gelegen is dan uw perceel. De wet bepaalt in artikel 5:38 BW dat natuurlijk lager gelegen percelen afstromend hemelwater van natuurlijk hoger gelegen percelen moeten ontvangen. De crux zit hem in ‘natuurlijk […]

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?