Logo Burenproblemen

Hoe te handelen bij grensgeschillen met de buren?

grensgeschil

Wat doe je als er een grensgeschil dreigt te ontstaan met de buren? Hoe kun je dan het beste handelen? Hieronder heb ik lijst gemaakt hoe je dit het beste kunt aanpakken. Het is een zogenaamd ‘best practice’-lijst, ontwikkeld in de ruim 24 jaar dat ik advocaat in burenproblemen ben. Uiteraard is het geen garantie […]

Mandeligheid, over mandelige muren, bruggen en schuttingen

Burenrecht

Omdat Nederland zo’n klein en dichtbevolkt land is en er dicht op en tegen elkaar aan gebouwd wordt, is het bijna onontkoombaar dat er wettelijke regels zijn ten aanzien van gemeenschappelijke muren en dergelijke. Gemeenschappelijke onroerende zaken die tot gemeenschappelijk nut van de eigenaren van twee of meer erven dienen worden ‘mandelig’ genoemd. Mandeligheid door […]

Zonnepanelen van de buren op je dak

Zonnepanele

Zonnepanelen van een ‘0-op-de-meter’-woning Een bellende cliënt legde mij rond kerst de volgende casus voor. Hij had een rijtjeswoning gekocht in een nieuwbouwproject van een aannemer en projectontwikkelaar. De duurzaam gebouwde ‘0-op-de-meter’ woning zou voor de bouwvak worden opgeleverd en de cliënt was voorafgaande het tekenen van de koop- /aannemingsovereenkomst medegedeeld dat een deel van een […]

Wanneer is een conifeer een boom, een heester of een heg?

De wet kent in het burenrecht diverse bepalingen waarin het begrip boom of heester voorkomt. Onder andere in artikel 5:42 BW, waarin de zogenaamde verboden afstand van bomen en heesters tot de erfgrens is opgenomen. Gek genoeg worden die begrippen ‘boom’ en ‘heester’ in de wet niet nader gedefinieerd. Vooral bij coniferen levert dit vaak een discussie […]

Terrassen, ramen en deuropeningen te dicht op de erfgrens

Recht van opstal

Kan je iets ondernemen tegen ramen, deuropeningen en dakterrassen die inbreuk maken op de privacy? Als de buurman nu een inbreuk maakt op de privacy door dichtbij de erfgrens een dakterras, balkon, raam of deuropening te maken, valt daar dan nog iets tegen te doen? In sommige gevallen wel. De wet kent namelijk in artikel […]

Overhellende gebouwen en werken

Vooral bij oude gebouwen komt het wel eens voor dat die gaan overhellen boven het terrein van de buurman. De zogenaamde horizontale natrekking gaat dan uiteraard nog steeds voor boven de verticale natrekking. Het enkele feit dat een deel van het gebouw boven het perceel van de buurman hangt, maakt nog niet dat de buurman […]

Overbouw van gebouwen en werken

Opstalrecht

De eigendom van gebouwen wordt in beginsel bepaald door wie de eigendom van de ondergrond van het gebouw heeft. Dit beginsel heet verticale natrekking en is vastgelegd in artikel 5:20 lid 1 sub e van het Burgerlijk Wetboek (BW). De wet benoemt grond en gebouwen als ‘onroerende zaken’. Verticale natrekking De regel van verticale natrekking […]

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?