Logo Burenproblemen

Wijziging opstalrecht

WIJZIGING DOOR DE RECHTER Ingevolge artikel 5:97 lid 1 BW jo artikel 5:104 lid 2 BW kan de rechter op vordering van zowel de grondeigenaar als de opstaller het opstalrecht ook wijzigen. De rechter komt er uiteraard alleen maar aan te pas als partijen geen overeenstemming over aanpassing kunnen bereiken. Partijen kunnen immers, als ze […]

Tenietgaan/opheffing opstalrecht

Opstalrechten kunnen op een aantal wijzen teniet gaan. EINDE LOOPTIJD OPSTALRECHT In de vestigingsakte van het opstalrecht kan ex artikel 5:86 jo 5:104 lid 2 BW bepaald worden dat deze een bepaalde looptijd heeft, bijvoorbeeld 30 jaar. Als het recht niet verlengd wordt, dan valt de eigendom van de opstal weer terug aan de grondeigenaar. […]

Ontstaan opstalrecht

Recht van weg

DOOR VESTIGING Het opstalrecht wordt gevestigd door het opmaken van een notariĆ«le akte die ingeschreven wordt in de daartoe bestemde registers. Dat kan een akte zijn waarbij de grondeigenaar aan de andere partij het opstalrecht verleent, maar kan ook een akte zijn, waarbij de grondeigenaar waarop een gebouw of werk staat, deze grond levert aan […]

Wat is een opstalrecht?

Opstalrecht

WAT DOET HET OPSTALRECHT? Het recht van opstal maakt een splitsing tussen de eigendom van de grond en een gebouw of werk (‘de opstal’). Waarom is dat nodig? Voor leidingen en gebouwen en bruggen bestaat er in de praktijk behoefte aan dat de eigenaar van de grond niet de eigenaar van de opstal is. DOORBREKING […]

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?