Logo Burenproblemen

Hoe te handelen bij grensgeschillen met de buren?

grensgeschil

Wat doe je als er een grensgeschil dreigt te ontstaan met de buren? Hoe kun je dan het beste handelen? Hieronder heb ik lijst gemaakt hoe je dit het beste kunt aanpakken. Het is een zogenaamd ‘best practice’-lijst, ontwikkeld in de ruim 24 jaar dat ik advocaat in burenproblemen ben. Uiteraard is het geen garantie […]

Mandeligheid, over mandelige muren, bruggen en schuttingen

Burenrecht

Omdat Nederland zo’n klein en dichtbevolkt land is en er dicht op en tegen elkaar aan gebouwd wordt, is het bijna onontkoombaar dat er wettelijke regels zijn ten aanzien van gemeenschappelijke muren en dergelijke. Gemeenschappelijke onroerende zaken die tot gemeenschappelijk nut van de eigenaren van twee of meer erven dienen worden ‘mandelig’ genoemd. Mandeligheid door […]

Zonnepanelen van de buren op je dak

Zonnepanele

Zonnepanelen van een ‘0-op-de-meter’-woning Een bellende cliënt legde mij rond kerst de volgende casus voor. Hij had een rijtjeswoning gekocht in een nieuwbouwproject van een aannemer en projectontwikkelaar. De duurzaam gebouwde ‘0-op-de-meter’ woning zou voor de bouwvak worden opgeleverd en de cliënt was voorafgaande het tekenen van de koop- /aannemingsovereenkomst medegedeeld dat een deel van een […]

Wanneer is een conifeer een boom, een heester of een heg?

De wet kent in het burenrecht diverse bepalingen waarin het begrip boom of heester voorkomt. Onder andere in artikel 5:42 BW, waarin de zogenaamde verboden afstand van bomen en heesters tot de erfgrens is opgenomen. Gek genoeg worden die begrippen ‘boom’ en ‘heester’ in de wet niet nader gedefinieerd. Vooral bij coniferen levert dit vaak een discussie […]

Wat is mandeligheid?

Burenproblemen mr. Just Hamming

Omdat Nederland zo’n klein en dichtbevolkt land is en er dicht op en tegen elkaar aan gebouwd wordt, is het bijna onontkoombaar dat er wettelijke regels zijn ten aanzien van gemeenschappelijke muren en dergelijke. Gemeenschappelijke onroerende zaken die tot gemeenschappelijk nut van de eigenaren van twee of meer erven dienen worden ‘mandelig’ genoemd. Mandeligheid door […]

Juridische grens

AFWIJKING KADASTRALE GRENS DOOR BEVRIJDENDE OF VERKRIJGENDE VERJARING Een situatie waarin de juridische grens gaat afwijken van de kadastrale grens kan ontstaan door zogenaamde verjaringssituaties. Een overdracht van (een deel van) dat perceel is in principe alleen mogelijk op een door de wet aangewezen wijze. Namelijk door het opmaken van een notariële akte èn inschrijving van […]

Kadastrale grens

De meeste burenproblemen gaan over grensgeschillen. Staat de schutting, die de buurman plaatste tijdens uw vakantie, niet op uw grondgebied? En van wie is die boom eigenlijk? VERSCHIL KADASTRALE EN JURIDISCHE GRENS Het antwoord op dit soort vragen hangt uiteraard af van waar de grens precies loopt. We spreken hier van een juridische grens. Let op: naast een ‘juridische […]

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?