Wijziging opstalrecht

WIJZIGING DOOR DE RECHTER Ingevolge artikel 5:97 lid 1 BW jo artikel 5:104 lid 2 BW kan de rechter op vordering van zowel de grondeigenaar als de opstaller het opstalrecht ook wijzigen. De rechter komt er uiteraard alleen maar aan te pas als partijen geen overeenstemming over aanpassing kunnen bereiken. Partijen kunnen immers, als ze […]

Tenietgaan/opheffing Erfpacht

Erfpachtrechten kunnen op een aantal wijzen teniet gaan. EINDE LOOPTIJD ERFPACHTRECHT In de vestigingsakte van het erfpachtrecht kan ex artikel 5:86 BW bepaald worden dat deze een bepaalde looptijd heeft, bijvoorbeeld 30 jaar. Als het recht niet verlengd wordt, dan valt de eigendom van weer terug aan de grondeigenaar (ook wel bloot-eigenaar genoemd) VERMENGING Een […]

Wijziging erfpacht

WIJZIGING DOOR DE RECHTER Ingevolge artikel 5:97 lid 1 BW kan de rechter op vordering van zowel de grondeigenaar als de erfpachter het erfpachtrecht wijzigen. De rechter komt er uiteraard alleen maar aan te pas als partijen geen overeenstemming over aanpassing kunnen bereiken. Partijen kunnen immers, als ze het eens zijn, altijd het erfpachtrecht via […]

Ontstaan erfpacht

DOOR VESTIGING Het erfpachtrecht wordt gevestigd door het opmaken van een notariële akte die ingeschreven wordt in de daartoe bestemde registers. Dat kan een akte zijn waarbij de grondeigenaar aan de andere partij het erfpachtrecht verleent, maar kan ook een akte zijn, waarbij de grondeigenaar waarop deze grond levert aan de andere partij, doch onder […]

Wat is erfpacht?

ERFPACHT IS TIJDELIJKE EIGENDOM OF EIGENDOM ONDER VOORWAARDEN Het erfpachtrecht is een afgeleide van het eigendomsrecht, namelijk het recht dat de gebruiker de bevoegdheid geeft om een anders onroerende zaak te houden en te gebruiken. Doordat de wet de mogelijkheid biedt in de akte van vestiging de duur van het recht te beperken, kan daarmee […]

Tenietgaan/opheffing opstalrecht

Opstalrechten kunnen op een aantal wijzen teniet gaan. EINDE LOOPTIJD OPSTALRECHT In de vestigingsakte van het opstalrecht kan ex artikel 5:86 jo 5:104 lid 2 BW bepaald worden dat deze een bepaalde looptijd heeft, bijvoorbeeld 30 jaar. Als het recht niet verlengd wordt, dan valt de eigendom van de opstal weer terug aan de grondeigenaar. […]

Ontstaan opstalrecht

DOOR VESTIGING Het opstalrecht wordt gevestigd door het opmaken van een notariële akte die ingeschreven wordt in de daartoe bestemde registers. Dat kan een akte zijn waarbij de grondeigenaar aan de andere partij het opstalrecht verleent, maar kan ook een akte zijn, waarbij de grondeigenaar waarop een gebouw of werk staat, deze grond levert aan […]

Wat is een opstalrecht?

Opstalrecht

WAT DOET HET OPSTALRECHT? Het recht van opstal maakt een splitsing tussen de eigendom van de grond en een gebouw of werk (‘de opstal’). Waarom is dat nodig? Voor leidingen en gebouwen en bruggen bestaat er in de praktijk behoefte aan dat de eigenaar van de grond niet de eigenaar van de opstal is. DOORBREKING […]