Logo Burenproblemen

Het recht van noodweg

Recht van noodweg

WAT IS EEN NOODWEG? Indien een eigenaar van een erf geen behoorlijke toegang heeft tot een openbare weg of een openbaar vaarwater en er geen sprake is van een erfdienstbaarheid van weg, een buurweg of persoonlijke toestemming van de eigenaar van een perceel om naar de openbare weg te komen , kan hij zich kunnen beroepen […]

Zonnepanelen van de buren op je dak

Zonnepanele

Zonnepanelen van een ‘0-op-de-meter’-woning Een bellende cliënt legde mij rond kerst de volgende casus voor. Hij had een rijtjeswoning gekocht in een nieuwbouwproject van een aannemer en projectontwikkelaar. De duurzaam gebouwde ‘0-op-de-meter’ woning zou voor de bouwvak worden opgeleverd en de cliënt was voorafgaande het tekenen van de koop- /aannemingsovereenkomst medegedeeld dat een deel van een […]

Ladderrecht of steigerrecht

Ladderrecht of Steigerrecht

LADDERRECHT Wat te doen als je werkzaamheden aan je woning of andere onroerende zaak moet verrichten, maar je moet over het terrein van je buurman? Uiteraard bereik je met overleg het meeste. Maar als de buurman niet meewerkt aan ladderrecht, wat dan? TIJDELIJKE TOEGANG NODIG? LADDERRECHT OF STEIGERRECHT KAN UITKOMST BIEDEN De wet kent, indien […]

Civielrechtelijke mogelijkheden

Ondanks vergunning toch een verbod of afbraak vragen bij civiele rechter Het enkele feit dat een omgevingsvergunning ondanks bezwaar (of zelfs bij het achterwege laten van bezwaar) verleend is, betekent echter niet dat u geen kans meer heeft om de bouwplannen te verhinderen. Het is vaste rechtspraak dat wanneer uw buurman gebruik maakt van een […]

Bestuursrechtelijke mogelijkheden

Bezwaar tegen bouwplannen

Indien u of uw buren bouwplannen hebben, waar uw buren of u het mee oneens zijn, dan is het zaak om eerst na te gaan of voor die bouwplannen een omgevingsvergunning (voorheen: bouwvergunning) noodzakelijk is. U doet dat hier voor de aard van de bouwplannen. Vervolgens kijkt u na of het geldende bestemmingsplan bepaalde eisen stelt. Let wel, het […]

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?