Logo Burenproblemen

De splitsingsakte

Appartementsrecht

Om een gebouw of terrein in appartementsrechten te splitsen, is er een splitsingsakte en een splitsingstekening nodig, die in een notariële vorm door de notaris gepasseerd wordt en ingeschreven wordt in de daartoe bestemde registers. De wet schrijft niet een specifiek model voor, zodat de notaris in principe zijn eigen ontwerp van een splitsingsakte kan gebruiken (hetgeen […]

De mislukte verbouwing in een appartementencomplex

Ladderrecht

Recent stond ik een cliënte bij van een gesplitste villa die eigenaresse was van het appartementsrecht van de 1e en 2e verdieping van een villa in het midden van het land. De onderste helft (het appartementsrecht op de begane grond met gebruik van tuin) werd verkocht. Helaas aan iemand die niet helemaal snapte hoe de besluitvorming in ‘appartementsrechtsland’ werkte. […]

Vernietigbare besluiten van de Vergadering van Eigenaren.

Burenproblemen mr. Just Hamming

Nietige besluiten van de Vergadering van Eigenaars zijn ongeldig. Maar er zijn ook vernietigbare besluiten. Wat is het verschil? VERSCHIL NIETIGE EN VERNIETIGBARE BESLUITEN VVE Kort gezegd is een besluit nietig, wanneer het in strijd is met een dwingende wetsbepaling, waaronder de akte van splitsing. Een vernietigbaar besluit is bijvoorbeeld strijdig met in de akte […]

Nietige besluiten van de Vergadering van Eigenaren

Appartementsrecht

NIETIGE BESLUITEN VVE ‘NON-EXISTENT’ Nietige besluiten van de Vve worden geacht ‘non-existent’ of te wel ongeldig te zijn. appartementseigenaren zijn daar dan ook niet aan gebonden. Indien er een besluit wordt genomen dat in strijd is met dwingend recht en/of het splitsingsreglement, dan is zo’n besluit van de VvE nietig. Indien er bijvoorbeeld besloten is […]

De splitsingsakte en het HR

HOE ONTSTAAN APPARTEMENTSRECHTEN? Om een gebouw of terrein in appartementsrechten te splitsen, is er een splitsingsakte en een splitsingstekening nodig, die in een notariële vorm door de notaris gepasseerd wordt en ingeschreven wordt in de daartoe bestemde registers. Door het passeren van zo’n akte ontstaat er van rechtswege een Vereniging van Eigenaren. Een nog op te richten […]

Wat is een appartementsrecht?

Appartementsrecht

CONSTRUCTIE OM NATREKKINGSREGEL TE DOORBREKEN Het het appartementsrecht is een juridische constructie om een gebouw of perceel in meerdere eigendomsstructuren te kunnen verdelen, zowel horizontaal, als verticaal. Het appartementsrecht kan dus de regel van verticale en horizontale natrekking doorbreken. Daarvoor is wel nodig dat er voor de notaris een zogenaamde splitsingsakte verleden wordt, die ook […]

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?