Inhoud

INHOUD VAN DE ERFDIENSTBAARHEID: AKTE IS BEPALEND

De inhoud van de erfdienstbaarheid wordt in beginsel bepaald door de omschrijving in de akte van vestiging. In de akte kunnen beperkingen opgenomen worden over hoe vaak, door wie en op welke manier een erfdienstbaarheid kan worden uitgeoefend. Met name voor het recht van weg is dit van belang.

WIJZE WAAROP ERFDIENSTBAARHEID JARENLANG ZONDER PROTEST IS UITGEOEFEND

Ontbreekt deze omschrijving in de akte van vestiging, dan moet gekeken worden naar de wijze waarop de erfdienstbaarheid gedurende een langere periode zonder tegenspraak is uitgeoefend of naar plaatselijke gewoonte. Die plaatselijke gewoonte speelt in de praktijk niet vaak een rol bij de uitleg van een erfdienstbaarheid, is mijn ervaring.

Degene die zich op de erfdienstbaarheid beroept (dat zal dus de eigenaar van het heersende erf zijn), zal bij betwisting door de eigenaar van het dienende erf moeten bewijzen dat hij (of zijn rechtsvoorgangers) bijvoorbeeld al jarenlang met een tractor over het tracé zijn gegaan en dat daarom het tracé een bepaalde breedte moet hebben.

Omdat een erfdienstbaarheid een inbreuk op iemands eigendomsrecht is, moet niet te snel worden aangenomen dat er allerlei niet omschreven verplichtingen bestaan.

OUDERE, VOOR 1 JANUARI 1992 ONTSTANE ERFDIENSTBAARHEDEN

Bij oudere, voor 1 januari 1992 ontstane erfdienstbaarheden moet tevens gekeken worden naar diverse speciale wettelijke bepalingen, die de inhoud van het recht inkleurden. Zoals de erfdienstbaarheid van licht, licht en uitzicht en waterloop. Volgens de Hoge Raad zijn deze artikelen nog steeds van belang voor de uitleg van deze oude rechten.

INHOUD ERFDIENSTBAARHEID NIET MEER IN OVEREENSTEMMING MET UITOEFENING VOLGENS AKTE DOOR VERJARING TEN DELE

Hoewel een vestigingsakte van een erfdienstbaarheid een bepaalde omschrijving kan hebben, zoals bijvoorbeeld ‘recht van weg’, dat impliceert dat er niet alleen te voet, te fiets , maar ook met de auto over dat tracé gegaan kan worden, kan dat recht volgens de rechtbank Leeuwarden ook deels verjaren, als het gedurende 20 jaar onmogelijk is geweest om met de auto over het tracé te gaan.

CONCLUSIE

Kortom, de omschrijving in de akte is niet alleen zaligmakend, maar wel in beginsel de leidraad voor de uitleg van de erfdienstbaarheid. Gekeken moet worden naar de wijze van uitoefening zonder protest gedurende een geruime tijd en naar de vraag of de erfdienstbaarheid wellicht deels verjaard is.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Praat met just

maak direct een afspraak

Veld is verplicht!
Geen naam ingevuld
E-mailadres is verplicht
E-mailadres is verplicht
Telefoonnummer is verplicht
Telefoonnummer is verplicht
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!