Herstel van erfdienstbaarheid bij onvoorziene omstandigheden

WIJZIGING OP VORDERING EIGENAAR HEERSEND ERF

Niet alleen de eigenaar van het dienende erf heeft de mogelijkheid om wijziging te vragen. Ook de eigenaar van het heersend erf kan de rechter ex artikel 5:80 BW aanpassing van de erfdienstbaarheid vragen, wanneer door onvoorziene omstandigheden de uitoefening daarvan blijvend of tijdelijk onmogelijk is geworden.

Die mogelijkheid geldt ook wanneer het belang van de eigenaar van het heersende erf aanzienlijk is verminderd.

In beide gevallen kan de rechter de erfdienstbaarheid zodanig wijzigen dat de mogelijkheid van uitoefening of het oorspronkelijke belang wordt hersteld, mits deze wijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de eigenaar van het dienende erf kan worden gevergd.

Deze vordering komt in de jurisprudentie weinig voor.

WIJZIGING ONDER VOORWAARDEN 

Verder is het goed om te weten dat de rechter de vordering zoals hiervoor bedoeld ex artikel 5:81 BW kan toewijzen onder door hem te stellen voorwaarden. Dat kunnen ook financiële voorwaarden zijn, zie rechtbank Leeuwarden van 06-01-2010.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Praat met just

maak direct een afspraak

Veld is verplicht!
Geen naam ingevuld
E-mailadres is verplicht
E-mailadres is verplicht
Telefoonnummer is verplicht
Telefoonnummer is verplicht
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!