06 12 92 86 37 hamming@juistjust.nl

Verlegging van weg door dienend erf

Verleggingsmogelijkheid en gebruik op minst bezwarende wijze 

Omdat een erfdienstbaarheid in sommige gevallen actief op het dienende erf mag worden uitgevoerd (zoals recht van weg, recht van waterloop etcetera), bepaalt de wet dat de erfdienstbaarheid op de minst bezwarende wijze jegens de eigenaar van het dienende erf dient te worden uitgevoerd.

Bij het recht van weg is het van belang dat de eigenaar van het heersend erf het tracé van de erfdienstbaarheid kan verlengen op grond van artikel 5:73 BW, mits dit niet gepaard gaat met een vermindering van genot voor de eigenaar van het heersend erf. Echter, niet elke vermindering van genot staat deze mogelijkheid in de weg.

Verder is het goed om te weten dat de rechter alle vorderingen zoals hiervoor bedoeld ex artikel 5:81 BW kan toewijzen onder door hem te stellen voorwaarden. Dat kunnen ook financiële voorwaarden zijn, zie rechtbank Leeuwarden van 06-01-2010.

 

Benieuwd wat ik voor u kan doen?