Appartementsrechten

Het appartementsrecht geeft vaak aanleiding tot veel misverstanden. Van oorsprong is het appartementsrecht bedoeld om flatgebouwen of woningen met meerdere woonlagen te verdelen in overdraagbare gedeelten, maar tegenwoordig wordt het ook wel gebruikt om parkeerterreinen en recreatieterreinen te verkavelen.

DE VVE: ALLE kikkers in de kruiwagen

Het appartementsrecht heeft een aantal eigenaardigheden (of liever gezegd) voordelen boven andere juridische constructies. Zo kent het een gedwongen (van rechtswege) lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaars, welk lidmaatschap niet opzegbaar is. Door het enkele eigenaarschap van een appartementsrecht is men lid van die bijzondere vereniging en derhalve ook gebonden aan besluiten van die VvE, behouden voor zover het nietige of vernietigbare besluiten betreft.

Bij een gewone vereniging kan, indien men een besluit van de vereniging niet aanstaat, het lidmaatschap gewoon opzeggen en zich op die manier aan de consequenties van het besluit onttrekken. Bij het appartementsrecht is dit een stuk lastiger en daardoor kan dit een ideale constructie zijn om van woonruimte, winkelruimte, parkeergarages of zelfs recreatieterreinen te verdelen.

Mede-eigendom gehele complex, bijzonder gebruiksrecht voor gedeelte

Als men een appartementsrecht koopt in bijvoorbeeld een flatgebouw, wordt men mede-eigenaar van het gehele gebouw dus ook van het gedeelte dat door de buurman bewoond wordt. En de buurman is dus ook mede-eigenaar van uw gedeelte….. 

Lees hier verder hoe dat opgelost wordt.

Verplicht lid van

Vereniging van Eigenaars (VvE)

Normaal heerst er in Nederland het grondrecht van vereniging en vergadering. In beginsel mag iedereen deel mag uitmaken van een vereniging van zijn keuze en dat impliceert dus ook de keuze om ergens NIET lid van te zijn.

Het appartementsrecht doorbreekt dit beginsel. Iedereen die een appartementsrecht in eigendom heeft, is van rechtsweg lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Je kunt dus je lidmaatschap niet opzeggen, omdat dit gekoppeld is het aan de eigendom van het appartementsrecht. Wil je geen lid meer zijn, dan zul je het appartementsrecht aan iemand moeten overdragen

Bevoegdheid VvE ten aanzien van privé-gedeelten

De vergadering van eigenaars is het orgaan van de VvE waarin alle appartementseigenaren hun stemrecht kunnen uitoefenen. De VvE wordt vertegenwoordigd door het bestuur, dat wordt benoemd door de vergadering van eigenaars.

De VvE kan besluiten ten aanzien van het appartementencomplex nemen. Ten aanzien van de gemeenschappelijke gedeelten is de VvE altijd bevoegd, omdat die gedeelten iedereen aangaan, maar ten aanzien van de privé-gedeelten alleen, voor zover dat expliciet in de splitsingsakte geregeld is.

Bevoegdheid van vergadering van eigenaars

De vergadering van eigenaars kan een huishoudelijk reglement (HR) opstellen, waarin diverse zaken geregeld worden die de ‘openbare orde’ van het appartementencomplex betreffen. Regels die voor privé gedeelten gelden kunnen daarin dus slechts opgenomen worden voor zover de splitsingsakte die bevoegdheid gaf.

Splitsingsakte is de wet voor

appartementencomplex

Die splitsingsakte is dus zeer belangrijk voor het appartementencomplex. Het is feitelijk de wet voor het desbetreffende appartementsrecht en daar kan niet zomaar van afgeweken worden, ook niet met een absolute meerderheid van stemmen in de vergadering van eigenaars. In het bijzonder wordt in de splitsingsakte het zogenaamde breukdeel bepaald behorende bij een bepaald appartementsrecht.

Dit breukdeel bepaalt hoeveel stemrecht de desbetreffende appartementseigenaar heeft en voor welk percentage hij moet bijdragen in de onderhoudskosten van het appartementencomplex.

Dit geeft in de praktijk nog wel een problemen bij besturen van VvE’s die onvoldoende onderkennen dat een besluit om een andere kostenverdeling dan het breukdeel te hanteren in strijd is met de splitsingsakte. Zo’n besluit kan nietig of vernietigbaar zijn.

Ook zijn er regelmatig problemen met appartementseigenaren die niet weten dat ze voor een verbouwing toestemming aan de VvE moeten vragen. Lees mijn blog voor een schrijnend voorbeeld van de gevolgen daarvan.

Benieuwd wat ik voor u kan doen?

Actueel

blog

Appartementsrechten

De splitsingsakte

Om een gebouw of terrein in appartementsrechten te splitsen, is er een splitsingsakte en een splitsingstekening nodig, die in een notariële vorm door de notaris gepasseerd wordt

Lees verder »
Bezwaren tegen bouwplannen

Het recht van noodweg

WAT IS EEN NOODWEG? Indien een eigenaar van een erf geen behoorlijke toegang heeft tot een openbare weg of een openbaar vaarwater en er geen

Lees verder »
Bezwaren tegen bouwplannen

Zonnepanelen van de buren op je dak

Zonnepanelen van een ‘0-op-de-meter’-woning Een bellende cliënt legde mij rond kerst de volgende casus voor. Hij had een rijtjeswoning gekocht in een nieuwbouwproject van een

Lees verder »

Praat met just

maak direct een afspraak

Veld is verplicht!
Geen naam ingevuld
E-mailadres is verplicht
E-mailadres is verplicht
Telefoonnummer is verplicht
Telefoonnummer is verplicht
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!