06 12 92 86 37 hamming@juistjust.nl

Wijziging op vordering heersend erf

Wijziging op vordering van de eigenaar van het heersend erf, herstel van mogelijkheid tot uitoefening bij onvoorziene omstandigheden

Niet alleen de eigenaar van het dienende erf heeft de mogelijkheid om wijziging te vragen. Ook de eigenaar van het heersend erf kan de rechter ex artikel 5:80 BW aanpassing van de erfdienstbaarheid vragen, wanneer door onvoorziene omstandigheden de uitoefening daarvan blijvend of tijdelijk onmogelijk is geworden.

Die mogelijkheid geldt ook wanneer het belang van de eigenaar van het heersende erf aanzienlijk is verminderd.

In beide gevallen kan de rechter de erfdienstbaarheid zodanig wijzigen dat de mogelijkheid van uitoefening of het oorspronkelijke belang wordt hersteld, mits deze wijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de eigenaar van het dienende erf kan worden gevergd.

Deze vordering komt in de jurisprudentie weinig voor.  

Verder is het goed om te weten dat de rechter alle vorderingen zoals hiervoor bedoeld ex artikel 5:81 BW kan toewijzen onder door hem te stellen voorwaarden. Dat kunnen ook financiële voorwaarden zijn, zie rechtbank Leeuwarden van 06-01-2010.

 

Benieuwd wat ik voor u kan doen?